METALOWE PRZEWODY HAMULCOWE


WYSZUKAJ PRZEWODY HAMULCOWE WG.WZE

UNIWERSALNE ZESTAWY PRZEWODÓW HAMULCOWYCHSKŁAD ZESTAWU DO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

Index: ZWP-CU-FRA

Kod WP Złączka Złączka Długość przewodu Ilość w zestawie
WP-4535-100-1045-100-105250 mm5 szt.
WP-4575-100-1045-100-105400 mm5 szt.
WP-4415-100-1045-100-105500 mm5 szt.
WP-2835-100-1045-100-105550 mm5 szt.
WP-4995-100-1045-100-105650 mm5 szt.
WP-0435-100-1055-100-105200 mm5 szt.
WP-0415-100-1055-100-105350 mm5 szt.
WP-0455-100-1055-100-105400 mm5 szt.
WP-0055-100-1055-100-105450 mm5 szt.
WP-0175-100-1055-100-105500 mm5 szt.
WP-0285-100-1055-100-105550 mm5 szt.
WP-0095-100-1055-100-105600 mm5 szt.
WP-0185-100-1055-100-105650 mm5 szt.
WP-0245-100-1055-100-105800 mm5 szt.
WP-0135-100-1055-100-105900 mm5 szt.
WP-0195-100-1055-100-1051000 mm5 szt.
WP-2865-100-1095-100-109150 mm5 szt.
WP-2875-100-1095-100-109600 mm5 szt.
WP-2965-100-1095-100-109700 mm5 szt.
WP-0575-100-1095-100-1091100 mm5 szt.
WP-2695-100-1155-100-115400 mm5 szt.
WP-2735-100-1155-100-115600 mm5 szt.
WP-2675-100-1155-100-115900 mm5 szt.
Łącznik5-600-121M10/1 X M10/15 szt.
Łącznik5-600-123M10/1 X M10/1,255 szt.
Łącznik5-600-131M10/1 X M12/15 szt.
Redukcja5-600-129M10/1 X M12/15 szt.
Wieszak1 szt.

Pomimo wielu starań, aby nasz katalog był bardzo dokładny, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie powiązania referencji z częściami oryginalnymi są zamieszczone wyłącznie w celach identyfikacji. Wszystkie prezentowane w katalogu przewody domyślnie są produkowane z miedzi. Na życzenie klienta każdy z nich może zostać wykonany ze stali w osłonie PVF bądź miedzioniklu.
Przedsiębiorstwo „WP” Bożena Pniewska jest niezależnym producentem części zamiennych do samochodów. Nazwy marek samochodów, do których pasują części zamienne objęte tym katalogiem, podawane są wyłącznie w celu wskazania przeznaczenia części zgodnie z:

- art. 156 ust. 1 p kt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
- art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,
- art. 12 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lut ego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,
- art. 17 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. (TRIPS).

Zawarte w niniejszym katalogu odwołania do marek samochodów nie sugerują istnienia jakichkolwiek powiązań prawnych lub organizacyjnych między Przedsiębiorstwem „WP” a producentami poszczególnych marek samochodów. Związki takie nie istnieją.