METALOWE PRZEWODY HAMULCOWE


WYSZUKAJ PRZEWODY HAMULCOWE WG.WZE

UNIWERSALNE ZESTAWY PRZEWODÓW HAMULCOWYCHSKŁAD ZESTAWU DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH

Index: ZWP-CU-JAP

Kod WP Złączka Złączka Długość przewodu Ilość w zestawie
WP-5785-100-1055-100-116300 mm5 szt.
WP-3545-100-1055-100-116350 mm5 szt.
WP-5795-100-1055-100-116400 mm5 szt.
WP-3535-100-1055-100-116950 mm5 szt.
WP-4615-100-1055-100-1161100 mm5 szt.
WP-3555-100-1055-100-1161150 mm5 szt.
WP-5805-100-1055-100-1161300 mm5 szt.
WP-1305-100-1165-100-116250 mm5 szt.
WP-1185-100-1165-100-116300 mm5 szt.
WP-1385-100-1165-100-116350 mm5 szt.
WP-1445-100-1165-100-116400 mm5 szt.
WP-1345-100-1165-100-116500 mm5 szt.
WP-1415-100-1165-100-116600 mm5 szt.
WP-1315-100-1165-100-116700 mm5 szt.
WP-1365-100-1165-100-116850 mm5 szt.
WP-1265-100-1165-100-116900 mm5 szt.
WP-4295-100-1165-100-1161000 mm5 szt.
WP-1325-100-1165-100-1161050 mm5 szt.
WP-1335-100-1165-100-1161100 mm5 szt.
WP-1295-100-1165-100-1161200 mm5 szt.
WP-1245-100-1165-100-1161350 mm5 szt.
WP-5815-100-1165-100-1161400 mm5 szt.
WP-1405-100-1165-100-1161500 mm5 szt.
Łącznik5-600-121M10/1 X M10/15 szt.
Łącznik5-600-123M10/1 X M10/1,255 szt.
Łącznik5-600-131M10/1 X M12/15 szt.
Redukcja5-600-129M10/1 X M12/15 szt.
Wieszak1 szt.

Pomimo wielu starań, aby nasz katalog był bardzo dokładny, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie powiązania referencji z częściami oryginalnymi są zamieszczone wyłącznie w celach identyfikacji. Wszystkie prezentowane w katalogu przewody domyślnie są produkowane z miedzi. Na życzenie klienta każdy z nich może zostać wykonany ze stali w osłonie PVF bądź miedzioniklu.
Przedsiębiorstwo „WP” Bożena Pniewska jest niezależnym producentem części zamiennych do samochodów. Nazwy marek samochodów, do których pasują części zamienne objęte tym katalogiem, podawane są wyłącznie w celu wskazania przeznaczenia części zgodnie z:

- art. 156 ust. 1 p kt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
- art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,
- art. 12 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lut ego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,
- art. 17 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. (TRIPS).

Zawarte w niniejszym katalogu odwołania do marek samochodów nie sugerują istnienia jakichkolwiek powiązań prawnych lub organizacyjnych między Przedsiębiorstwem „WP” a producentami poszczególnych marek samochodów. Związki takie nie istnieją.