METALOWE PRZEWODY HAMULCOWE


WYSZUKAJ PRZEWODY HAMULCOWE WG.WZE

UNIWERSALNE ZESTAWY PRZEWODÓW HAMULCOWYCHPomimo wielu starań, aby nasz katalog był bardzo dokładny, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie powiązania referencji z częściami oryginalnymi są zamieszczone wyłącznie w celach identyfikacji. Wszystkie prezentowane w katalogu przewody domyślnie są produkowane z miedzi. Na życzenie klienta każdy z nich może zostać wykonany ze stali w osłonie PVF bądź miedzioniklu.
Przedsiębiorstwo „WP” Bożena Pniewska jest niezależnym producentem części zamiennych do samochodów. Nazwy marek samochodów, do których pasują części zamienne objęte tym katalogiem, podawane są wyłącznie w celu wskazania przeznaczenia części zgodnie z:

- art. 156 ust. 1 p kt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
- art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,
- art. 12 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lut ego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,
- art. 17 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. (TRIPS).

Zawarte w niniejszym katalogu odwołania do marek samochodów nie sugerują istnienia jakichkolwiek powiązań prawnych lub organizacyjnych między Przedsiębiorstwem „WP” a producentami poszczególnych marek samochodów. Związki takie nie istnieją.