BRAKE LINES SET FOR CITROENZWP-5328

Brake lines Citroen CX

Bleeder screws: 5-300-0086 , 5-300-0087

WP code Tube diameter Brake line length
WP-18323,50 mm2635 mm
WP-18333,50 mm0510 mm
WP-1834C3,50 mm1100 mm
WP-1835Y3,50 mm1960 mm
WP-18363,50 mm1085 mm
WP-1836Y3,50 mm1980 mm
WP-18393,50 mm3185 mm

ZWP-5328c

Brake lines Citroen CX combi

Bleeder screws: 5-300-0086 , 5-300-0087

WP code Tube diameter Brake line length
WP-18323,50 mm2635 mm
WP-18333,50 mm0510 mm
WP-1834C3,50 mm1100 mm
WP-1835Y3,50 mm1960 mm
WP-18363,50 mm1085 mm
WP-1836Y3,50 mm1980 mm
WP-1839a3,50 mm3450 mm

ZWP-5329

Hydraulic line Citroen CX
WP code Tube diameter Brake line length
WP-18423,50 mm2970 mm
WP-18453,50 mm0940 mm
WP-18463,50 mm0595 mm
WP-18473,50 mm0310 mm
WP-18493,50 mm2820 mm
Accumulation brakes:
WP code Tube diameter Brake line length
WP-18304,50 mm1045 mm
WP-18313,50 mm0955 mm
WP-18383,50 mm0465 mm

ZWP-5329c

Hydraulic line Citroen CX combi
WP code Tube diameter Brake line length
WP-1842a3,50 mm3300 mm
WP-18453,50 mm0940 mm
WP-18463,50 mm0595 mm
WP-18473,50 mm0310 mm
WP-18493,50 mm2820 mm
Accumulation brakes:
WP code Tube diameter Brake line length
WP-18304,50 mm1045 mm
WP-18313,50 mm0955 mm
WP-18383,50 mm0465 mm